Carl Benedikt Frey och Carl Melin: Det ökade välståndet måste komma alla till del, annars kommer människor att vända sig mot utvecklingen.