Ungdomar världen över gick i Greta Thunbergs fotspår.