Arbetet med industrimarken Orrakullen försenas med minst ett halvår - och kostnaden ökar ytterligare. Hagart Valtersson (C) ifrågasätter underlaget som togs fram.