Haparandas kommundirektör Lena Ekh och kommunalrådet Sven Tornberg (C) har godkänt att en ks-ledamot fick 50 000 kronor för att resa och ta reda på om det är möjligt med ett tropikhus i Haparanda. Detta ska ha varit en muntlig överenskommelse och ingen projektansökan eller några protokoll är förda.