Klass i Sverige är en antologi där ett 40-tal forskare och utredare medverkar. En av redaktörerna är Daniel Suhonen, som också är chef för den fackföreningsägda tankesmedjan Katalys.