Tony Olsson, numera Byström, fick i mars 2018 avslag om att få sin livstidsdom efter polismorden i Malexander tidsbestämd. Nu gör