Malmö, Landskrona, Värnamo. Sprängningarna har under den senaste tiden ökat.I november och december skedde lika många sprängningar i Malmö som under resten av året. – Man använder det som skrämseltaktik, precis som man gör med skjutningar, säger Patrik Andersson, chef för polisens underrättelseenhet.