Trots restriktioner om max 50 personer och bestämda avståndsmarkeringar så är det inte möjligt att genomföra en Black Lives Matter-demonstration i Halland under pandemin menade polisen. Hamza Yalcin, företrädare för Solidaritetsrörelsen i Halland, har nu fått nekat prövningstillstånd i Högsta Domstolen.