Stort antal statschefer väntas delta i Malmöforumet – säkerhetsarbetet omfattande.