Andra religiösa böcker omfattas inte, enligt ett internt dokument.