Enligt vittnen till händelsen i Bergsjön hamnade männen i ett gräl som urartade.