Rykte om att gäng lockar till sig barn med godis fick fäste i södra Stockholm.