Enklare tillverkning och smuggling tros ligga bakom • ”Oroväckande utveckling”.