Under pandemin har flera företag som äger lägenhetshotell sett en ökning av prostitution, där sexköpare och prostituerade endast använder rummen för sexköp. – Vi har sett en arenaförflyttning från den mer traditionella hotellbranschen till lägenhetshotell, säger Andreas Salsborn, koordinator för människohandelsguppen i polisregion Väst.