Polisen uppger idag att personbilen hade kommit över på fel sida vägen vid torsdagskvällens frontalkrock med en linjebuss. Utredningen försvåras av att förarna i båda fordonen avled i kollisonen.