Dagen efter den våldsamma älgattacken i Lerum har polisen fattat beslut om att de tre älgarna ska avlivas. – Det här är samma älgfamilj som det rapporterats om tidigare inne i samhället. Älgarna rör sig i villaträdgårdar, gång -och cykelbanor och skolgårdar och gör utfall mot folk, säger Stefan Holm, gruppchef i Lerum och den som tog beslutet.