I Norrbotten finns sedan en tid tillbaka mobila akutpsykiatriska team som åker ut till personer som larmar om psykisk ohälsa. Men i Västerbotten får polisen rycka ut istället, eftersom man saknar liknande lösning med ”psykambulanser”. – Det skulle underlätta för oss, säger vakthavande befäl Fredrik Nilsson.