Från och med 20 maj är det krav på att a-traktorer ska vara besiktade. Trafikpolisen möter ofta trafikfarliga brister på fordonen och ser positivt på förändringen.