I Nacka-området har ett flertal unga utsatts för rån. Ett vanligt byte är mobiltelefoner och jackor. Nu uppmanar Nacka-polisen unga att DNA-märka sina stöldbegärliga personliga föremål.