Konkurrensverket kritiserar Polismyndigheten för ändringar gjorda i ett tidigare ingånget avtal om bärgningstjänster i region Väst.Polisen ska nu böta 1,2 miljoner kronor för den otillåtna direktupphandlingen, yrkar Konkurrensverket.