Uppmanar allmänheten att höra av sig om någon sett kvinnan.