Den idrottsrelaterade kriminaliteten ska stoppas. Därför öppnas en särskild brottsofferjour, samtidigt som polisen lovar att fortsätta sin riktade satsning. - Det är jätteviktigt. De som sysslar med det här har ett stort våldskapital, säger kriminalkommissarie Fredrik Gårdare.(TT)