Flera insatser har gjorts för att minska bilbränderna på Bäckby i Västerås men ännu syns ingen klar nedgång sett över en femårsperiod. Det visar SVT:s genomgång av polisens statistik över anmälda bilbränder.