Våldsvågen i Uppsala och Stockholm har återigen intensifierats. Sju personer har dödats på tio dagar, flera av dåden kopplas till konflikten i det kriminella nätverket Foxtrot. – Vi har ett allvarligt läge i Uppsala, därför har vi intensifierat arbetet här i regionen genom att starta en särskild händelse, säger Torbjörn Nilsson, kommenderingschef för den särskilda händelsen, under en...