Konkurrensverket kritiserar Polismyndigheten för ändringar gjorda i ett tidigare ingånget avtal om bärgningstjänster i region Väst.