Smugglingen av illegala vapen från Balkan till Sverige fortsätter och vapnen hamnar i händerna på kriminella.Svensk polis har nu inlett ett fördjupat samarbete med serbisk polis för att stoppa smugglarna.– Vi måste absolut begränsa tillgången på vapen och behöver hjälp, säger Malmös polismästare Stefan Sintéus.