Observationer vägen mot Danmark intressanta • Bilden av vad som har hänt börjar klarna.