Under tisdagsnatten inträffade två sprängningar inom en 20 kilometers radie bara 30 minuter sinsemellan. Än finns det ingen misstänkt för respektive dåd.