Dagen efter den våldsamma älgattacken i Lerum är frågan ett problem för polisen. – Det här är samma älgfamilj som det rapporterats om tidigare inne i samhället. Älgarna rör sig i villaträdgårdar, gång -och cykelbanor och skolgårdar och gör utfall mot folk, berättar Stefan Holm, gruppchef hos polisen i Lerum. I dag fattar han beslut om älgarnas fortsatta öde.