Polisen har anmält sig själva för de så kallade påskupploppen som startade i samband med Rasmus Paludans framträdanden på olika håll i Sverige.