På ytan är det lugnt i säkerhetszonen i Södertälje. Efter tre mord försöker polisen förhindra eskalerat våld med en åtgärd som ingen säkert vet effekterna av.