En av Sveriges högst uppsatta polischefer, Stockholms regionpolischef Ulf Johansson, får kritik av JO för att i tjänsten ha skickat hundratals mejl till och från sin privata Hotmail-adress. ”Användningen har medfört en risk för att känsliga och sekretessbelagda uppgifter kunde komma att röjas”, skriver JO i beslutet.