En polis i Göteborg straffas med löneavdrag efter vådaskottet.