Polisförbundet stämmer Polismyndigheten då man anser att en polis med nedsatt arbetsförmåga har sagts upp på felaktiga grunder.