Under tisdagen var flera myndigheter på plats i området kring Gävle hamn för att kontrollera transporterna från och till hamnen.