Poliovirus som tros härröra från vaccin har de senaste månaderna upptäckts i prover från Londons avloppsvatten. Än så länge har dock inga konstaterade fall rapporterats i Storbritannien – där polio utrotades för två decennier sedan.