Coronafallen har ökat och regeringen förbereder nya restriktioner.