DN träffar undernärda syskonen Skråmo i al-Hol-lägret.