I centrala Göteborg • Mamman ska ha gått emellan – femåringen oskadd.