Den finlandssvenska författaren, läkaren och politikern Claes Andersson har gått bort, bekräftar anhöriga för Svenska Yle.