Grundstötning med båten under sommarhalvåret är ett vanligt inslag för sjöräddarna. I både Mälaren och vid Östersjökusten i länet inträffar incidenter. Men Kolsundet i Stallarholmen är extra olycksdrabbat, enligt Sjöräddningssällskapet i Strängnäs.