Bygglovet för nya lokaler är inte godkänt – samtidigt som förskolan i Sidensjö har för många barn på för liten yta. Då löstes problemet genom att sätta upp ett tält i stället. Där bedrivs nu delar av verksamheten och barnen är ute i tältet halva tiden.