På allt fler håll i världen skrotas planer på nya kolkraftverk. Enligt en ny rapport har tre fjärdedelar av alla nybyggnadsprojekt stoppats sedan Parisavtalet slöts 2015. Samtidigt fortsätter utbyggnaden i Kina och flera andra asiatiska länder.