P-platsen längs med järnvägen i Växjö centrum ska förvandlas till ett nytt bostadskvarter med ett stort parkeringshus. Nu har kommunen tagit fram en detaljplan för området som tillåter 350 lägenheter – och ett 20-våningshus.