Representanter från Kazakstans regering har besökt Piteå. Anledningen är planerna på en vindkraftspark tio gånger större än Markbygden.