Jämlikheten mellan elever är avgörande för hur ett land ska klara sig socialt och ekonomisk.