Hotellmagnaten Petter Stordalen äger 193 hotell och har 16 000 anställda. Men hur får man ihop miljötänk och hotellbyggande? Hotell uppmuntrar till att man ska fortsätta resa, vilket många säger är en av miljöbovarna.