I Uganda insåg Torrey Peters att hon behövde acceptera sin transidentitet för att nå sin fulla potential som författare.