Boel Gerell: ”En uppsättning full av goda ansatser”