Kommer bland annat ställas inför rätta för flera fall av olaga hot och olaga tvång.